Koncert „U Studni” zwieńczył Pola Nadziei 2016

22 kwietnia 2016 roku w Auli Collegium Polonicum w Słubicach odbył się koncert zespołu „U studni”. Była to okazja do podsumowania akcji Pola Nadziei oraz podziękowania wszystkim zaangażowanym w działalnośc Hospicjum na przestrzeni ostatnich 6 lat. 

W auli zgromadził się komplet widowni (około 380 osób). Pierwszą cześcią tego spotkania było wręczenie podziękowań przyjaciołom Hospicjum. Uzbierało się aż 69 osób, którym imiennie podziękował Prezes Przemysław Szewieliński.

Drugim akcentem wieczoru było dokończenie pewnej historii, związanej z podopiecznym Hospicjum, panem Zbyszkiem. Jego życzeniem było, aby prezes zaśpiewał mu utwór „Jej Portret”. Niestety nie było dane wykonać tego zadania za życia pana Zbyszka, ale udało się to w ten wyjątkowo, kwietniowy wieczór. Utwór wykonał duet Przemysław Szewieliński, Edyta Kręgiel a na fortepienie grał Piotr Pilichowski.

Kulminacją wieczoru był koncert zespołu „U studni”, czyli w większości były skład „Starego Dobrego Małżeństwa”.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wieczoru, dziękując wszystkim za przybycie, ciepłe słowa i ciepłe myśli.