Pola nadziei – 28 września 2013r.

Ta, o której mówi się, że ginie na końcu, stała się dla mieszkańców Słubic i całego powiatu słubickiego początkiem wydarzeń zmierzających do zapewnienia terminalnie chorym możliwie najwyższej jakości życia w ramach działalności Hospicjum. Właśnie ona zmobilizowała tego dnia wiele środowisk społecznych do włączenia się w akcje na rzecz najciężej chorych. To właśnie wielka „NADZIEJA” na lepsze jutro stała się tego dnia inspiracją do wspólnego posadzenia żonkilowych „Pól nadziei” dla podopiecznych Hospicjum. Uczniowie szkół i przedszkolaki wraz z opiekunami, służby mundurowe, stowarzyszenia, urzędy, służba zdrowia oraz wolontariusze i rodziny podopiecznych Hospicjum Domowego, w skromnych delegacjach wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Pola nadziei”. W tym roku również Słubiczanie włączyli się w promowanie idei hospicyjnej i wolontariatu na rzecz chorych. 28 września 2013 roku posadziliśmy w ogrodzie parafialnym, cebulki żonkili, które wiosną przeobrażą się w piękne, emanujące żółtymi kolorami kwiaty. Za udział w tym symbolicznym wydarzeniu Hospicjum św. Wincentego a’ Paulo serdecznie dziękuje wszystkim jego uczestnikom. W szczególności najserdeczniejsze podziękowania kierujemy w stronę uczniów szkół, przedszkolaków ich wychowawcom i opiekunom.