Walne Zebranie – 16 czerwca 2014 r.

Dnia 16 czerwca 2014r. o godz. 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Wincentego a’Paulo w Kościele pw. NMP Królowej Polski przy ulicy 1 Maja 31 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia.

W przypadku braku quorum w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania na dzień 16 czerwca 2014r. o godz. 1915 w miejscu podanym powyżej.

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności hospicjum.
3. Wybór Prezesa Zarządu stowarzyszenia.
4. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do uczestniczenia w zebraniu.