Walne zebranie Członków Hospicjum

Zarząd Hospicjum serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 19:00 w budynku słubickich organizacji pozarządowych (Słubice, ul. Piłsudskiego 3, parter).