Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Hospicjum serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r. o godzinie 19:00 w budynku słubickich organizacji pozarządowych (Słubice, ul. Piłsudskiego 3, parter). Tematem przewodnim będzie sprawozdanie z działalności organizacji za 2016 rok.