Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Hospicjum serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. o godzinie 18:00 w budynku słubickich organizacji pozarządowych (Słubice, ul. Piłsudskiego 3, parter). Tematem przewodnim będzie sprawozdanie z działalności organizacji za 2015 rok.