Skład zarządu uzupełniony

Od czerwca 2015 roku działalnością Hospicjum kieruje zarząd w nowym składzie. Prezesem Zarządu wybranym został Przemysław Szewieliński, a wiceprezeską została Danuta Kudrelek. Obecny skład zarządu kształtuje się następująco:

Przemysław Szewieliński – Prezes Zarządu

Danuta Kudrelek – wiceprezes

Waldemar Borkowski – Skarbink

Krystyna d’Huet – Sekretarz

Dorota Moraczyńska – Członek Zarządu