Współpraca ze Stowarzyszeniem poPROstu

Hospicjum Domowe św. Wincentego a’ Paulo rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Po Prostu. W ramach tej współpracy podopieczni i wolontariusze hospicjum będą mogli korzystać z darmowej pomocy psychologów. Wspólnym pomysłem jest stworzenie grupy wsparcia dla osób zmagających się z depresją.

Celem grupy jest uzyskanie wsparcia ze strony innych osób, spotkanie w atmosferze zaufania i zrozumienia, pomoc z poradzeniem sobie z własnymi myślami, a także wymiana doświadczeń czy przemyśleń.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w pracowni warsztatowej Stowarzyszenia Po Prostu, znajdującej się przy ul.Kilńskiego 9 L. Termin pierwszego spotkania to przyszły wtorek 17 marca godz. 20:30.

Spotkania są bezpłatne, a osobą prowadzącą będzie członek Stowarzyszenia Po Prostu psycholog Wojciech Gorczyński.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy powinny skontaktować się drogą e-mail: stow.poprostu@gmail.com oraz telefonicznie: 530 002 016 w następujących dniach i godzinach: poniedziałek 9:00 – 15:00, wtorek 17:00 – 19:00, środa 8:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 12:00.

Serdeczne podziękowania na ręce pani prezes Stowarzyszenia Po Prostu Joanny Sierżant-Rekret.