Walne Zebranie – 19 marca

Zarząd Hospicjum zaprasza serdecznie na Walne Zebranie stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 19 marca 2015r. w salce parafialnej kościoła NMP Królowej Polski w Słubicach. Tematem przewodnim będzie sprawozdanie za rok 2014.
Serdecznie zapraszamy