Serce za serce

W Niedzielę Radości, 13.12.2015 odbyła się pierwsza część akcji „Serce za serce” w której biorą udział dzieci i młodzież ze słubickich placówek edukacyjnych. Młodzi wolontariusze rozdawali słubiczanom piernikowe serca w zamian za dobrowolne datki.

Akcja odbywa się pod auspicjami Hospicjum św. Wincentego a’Paulo, a jej głównym koordynatorem jest Bogdan Zduńczyk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach. To już jej druga edycja, pierwsza odbyła się w grudniu ubiegłego roku.

Jak relacjonuje portal Słubice24.pl w pieczenie pierników zaangażowało się kilkaset osób – uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz przedszkole Jarzębinka. Przez wiele dni, nie tylko w szkolnych murach, ale także w prywatnych w domach, trwało szykowanie świątecznych słodkości.

Dzięki przychylności proboszczów obu parafii ustalono, że pierniki będą rozdawane po wszystkich mszach świętych. Wczoraj wolontariusze w żółtych koszulkach hospicjum kwestowali pod kościołem św. Ducha, a za tydzień w niedzielę (20 grudnia) będą czekać na odwiedzających kościół NMP Królowej Polski.

Po zakończeniu zbiórki datki z puszek w całości zostaną przekazane na konto Hospicjum św. Wincentego a’Paulo w Słubicach. Pieniądze wspomogą zakup sprzętu potrzebnego do opieki nad podopiecznymi hospicjum.

W naszej akcji ważne jest nie tylko to, że zbieramy środki finansowe na konkretne potrzeby, ale to, że tworzymy międzyszkolny wolontariat oraz zintegrowaną grupę działającą na rzecz osób chorych i cierpiących – powiedział naszej redakcji Przemysław Szewieliński. – Cieszę się, że mamy młodzież tak otwartą na pomoc drugiemu człowiekowi. Przy okazji dziękuję też za zaangażowanie i przychylność obu naszych proboszczom – dodał..

Tych, co nie mieli okazji skosztować pierników przygotowanych przez słubickich wolontariuszy, zapraszamy w przyszłą niedzielę na jeszcze jedną kwestę. Młodzi słubiczanie, ubrani w żółte koszulki, będą na Was czekać po każdej mszy świętej pod kościołem NMP Królowej Polski przy ul. 1 Maja.


tekst i zdjęcia: slubice24.pl